Kontakt

Za sva tehnička pitanja oko stranice nas možete kontaktirati putem forme

Upravni odjel za turizam

Telefon: 052/351-601Fax: 052/351-684E-mail:turizam@istra-istria.hrAdresa: Obala M. Tita 4, Poreč-Parenzo Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Nada Prodan Mraković Pročelnica nada.prodan-mrakovic@istra-istria.hr 052/351-601 Edi Akilić Viši savjetnik za ekonomske poslove edi.akilic@istra-istria.hr 052/351-602 Davor Dobrila Viši stručni suradnik za međunarodne projekte davor.dobrila@istra-istria.hr 052/351-603 Doris Velenik Stručna referentica doris.velenik@istra-istria.hr 052/351-601 Ivan Alerić Pomoćnik pročelnice za upravne i druge stručne…

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

BUJE Adresa: Buje-Buie, Nikole Tesle 2Tel: 052/351-639,Faks: 052/351-698 Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Stela Ponjavić Voditeljica odsjeka stela.ponjavic@istra-istria.hr 052/351-636 Biljana Zloušić Viša savjetnica za prostorno uređenje i gradnju biljana.zlousic@istra-istria.hr 052/351-637 Iva Stankić Božič Viša stučna suradnica za prostorno uređenje i gradnju iva.stankicbozic@istra-istria.hr 052/351-638 Rozana Brečević Administrativna tajnica rozana.brecevic@istra-istria.hr 052/351-639 Buzet Adresa: Buzet, II…

Odsjek za analizu tržišta nekretnina

Telefon: 052/351-426Fax: 052/351-417E-mail:Adresa: Riva 8, Pula Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Enco Žufić Voditelj odsjeka enco.zufic@istra-istria.hr 052/351-426 Paula Čabrunić Córdova Viša stručna suradnica za analizu tržišta nekretnina paula.cabruniccordova@istra-istria.hr   https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/11533/istarska-zupanija-od-01-sijecnja-2020-godine-preuzela-obavljanje-povjerenih-poslova-ureda-drzavne-uprave/

Upravni odjel za kulturu i zavičajnost

Tel: 052/351-476Faks: 052/351-691e-mail:kultura@istra-istria.hrAdresa: Riva 8, Pula – Pola Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Vladimir Torbica Pročelnik vladimir.torbica@istra-istria.hr 052/351-470 Ester Duić Viša savjetnica za pravne poslove ester.duic@istra-istria.hr 052/351-479 Eda Griparić Viša savjetnica za ekonomske poslove eda.griparic@istra-istria.hr 052/351-478 Sandra Ilić Viša stručna suradnica za međunarodnu suradnju sandra.ilic@istra-istria.hr 052/351-471 Verica Filipović Benažić Viša stručna suradnica za…

Upravni odjel za gospodarstvo

Telefon: 052/352-173Fax: 052/352-172E-mail:gospodarstvo@istra-istria.hrAdresa: Splitska 14, Pula Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Duško Kišberi Pročelnik dusko.kisberi@istra-istria.hr 052/352-173 Elena Božac Čujić Pomoćnica pročelnika elena.bozac@istra-istria.hr 052/352-174 Aleksandar Major Viši stručni suradnik za regionalni razvoj aleksandar.major@istra-istria.hr 052/351-531 Tina Dužman Milovan Viša stručna suradnica za međunarodne projekte tina.duzman@istra-istria.hr 052/352-179 Viši stručni suradnici za upravne i druge stručne…

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

Telefon: 052/371-247E-mail:gabrijela.mezulic@istra-istria.hrAdresa: Pula, Splitska 14 Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Gabrijela Mezulić Pročelnica gabrijela.mezulic@istra-istria.hr 052/371-250 Lavinija Kostešić Pomoćnica pročelnice za opću upravu lavinija.kostesic@istra-istria.hr 052/371-249 Radmila Celija Administrativna tajnica radmila.celija@istra-istria.hr 052/371-247 https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/11533/istarska-zupanija-od-01-sijecnja-2020-godine-preuzela-obavljanje-povjerenih-poslova-ureda-drzavne-uprave/

Odsjek pisarnice

Tel: 052/351-401, 052/351-406E-mail: pisarnica@istra-istria.hrAdresa: Pula, Splitska 14 Tamara Duras Zenzerović Voditeljica odsjeka tamara.duras-zenzerovic@istra-istria.hr 052/352-157 Sandra Ivančić Administrativna referentica sandra.ivancic@istra-istria.hr 052/351-403 Marta Obrovac Administrativna referentica marta.obrovac@istra-istria.hr 052/351-405 Zdenka Peruško Administrativna referentica zdenka.perusko@istra-istria.hr 052/351-407 Danijela Peruško Bulešić Administrativna referentica danijela.peruskobulesic@istra-istria.hr 052/371-219 Dubravka Lucchetto Administrativna referentica dubravka.lucchetto@istra-istria.hr 052/371-216 Ksenija Dušić Administrativna referentica ksenija.dusic@istra-istria.hr 052/371-212 Tamara…

Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć

Tel: 052/371-251E-mail:rovena.runkobrencic@istra-istria.hrAdresa: Pula, Splitska 14 Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Rovena Runko Brenčić Voditeljica odsjeka rovena.runkobrencic@istra-istria.hr 052/371-251 Klementina Kuzma Marcan Viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove Buje klementina.kuzmamarcan@istra-istria.hr 052/371-292 Helga Pincan Viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove Buzet helga.pincan@istra-istria.hr 052/371-315 Jožica Franković Viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove Labin jozica.frankovic@istra-istria.hr 052/371-282…

Odsjek za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana

Tel: 052/371-242E-mail: iva.vitasovic@istra-istria.hrAdresa: Pula, Splitska 14 Prezime i ime Funkcija E-mail Telefon Iva Vitasović Voditeljica odsjeka iva.vitasovic@istra-istria.hr 052/371-242 Jasmina Mujkanović Šišić Viša stručna suradnica za opće poslove jasmina.mujkanovicsisic@istra-istria.hr 052/371-202 Valter Milling Stručni suradnik za opće poslove valter.milling@istra-istria.hr 052/371-207 Suzana Puh Referentica za opće poslove suzana.puh@istra-istria.hr 052/371-204 Tina Simonelli Stručna suradnica za…