Home > Linkovi > UPRAVNA INSPEKCIJA
Friday, 14. August 2020
 
Upravna inspekcija
 
Temeljem Zakona o upravnoj inspekciji (Narodne novine 15/18) Upravni inspektor ureda državne uprave u Istarskoj županiji provodi inspekcijski nadzor nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području Istarske županije, u dijelu obavljanja javnih ovlasti.

UPRAVNA INSPEKTORICA UREDA
 
Laura Širol
Tel: 052/371-141
Fax: 052 215 200
E –mail: lsirol@udu-istra.hr

Predstavke i pritužbe  
 
Upravni inspektor Ureda državne uprave u Istarskoj županiji postupa po predstavkama podnijetim radi osiguranja ostvarivanja ili zaštite prava građana i pravnih osoba pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, ako nadzor nad ostvarivanjem tih prava nije zakonom povjeren drugoj inspekciji.
 
Predstavka se smatra inicijativom za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora.
 
O postupanju temeljem predstavke upravni inspektor dostavlja obavijest podnositelju predstavke.
 
 
Predstavke i pritužbe se mogu podnijeti:  
 
  • u pisanom obliku (poštom) na adresu: Ured državne uprave u Istarskoj županiji, Služba za opću upravu, Odjel za poslove udruge i nadzora, Splitska 14, 52100 Pula
  • putem elektroničke pošte (lsirol@udu-istra.hr),
  • osobno.

  • Za učinkovito postupanje predstavka mora minimalno sadržavati podatke o subjektu na čije se nezakonitosti ukazuje (naziv, adresa i sl.) te činjenični opis nezakonitosti/nepravilnosti koja se prijavljuje.  

    Dokumenti
    Pravilnik_o_postupku_prijave_nepravilnosti.pdf    268.54 KB