Home > Linkovi > Pravo na pristup informacijama
Saturday, 5. December 2020
 
Pravo na pristup informacijama
Službenik za informiranje Ureda državne uprave u Istarskoj županiji:


Provođenje reformske mjere Vlade RH - povjeravanje poslova ureda državne uprave županijama

U okviru provedbe Nacionalnog programa reformi za 2019. godinu, reformskog prioriteta „Unaprjeđenje javne uprave“, mjere „Decentralizacija i racionalizacija državne uprave“ te stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 66/19) omogućeno je posebnim zakonima povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Temeljem toga, od 01. siječnja 2020. godine prestao je sa radom Ured državne uprave u Istarskoj županiji.

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojim se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Propisi vezani za pravo na pristup informacijama:

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15)
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)
 • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 15/14)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 20/16)

 • Zahtjev podnijeti putem e-mail adrese:  pristupinfo@istra-istria.hr
   

  VAŽNO!

  Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenje nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

  Obrasci:
  Zahtjev_za_pristup_informacijama.doc    31.00 KB
  Zahtjev_za_dopunu_ili__ispravak_informacije.doc    34.00 KB
  Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija.doc    30.00 KB
  Žalba-protiv-rješenja-ponovna-uporaba-informacija.doc    37.00 KB
  Žalba-protiv-rješenja-pristup-informacijama.doc    37.00 KB
  Žalba-šutnja-uprave-ponovna-uporaba-informacija.doc    31.50 KB
  Žalba-šutnja-uprave-pristup-informacijama.doc    29.00 KB

  IZVJEŠĆA :
  Godisnje_izvjesce_za_2019..pdf    210.78 KB
  Godisnje_izvjesce_za_2019..csv    17.79 KB
  Godisnje_izvjesce_za_2018..pdf    212.73 KB
  Godišnje_izvješće_za_2018..csv    18.34 KB
  Godisnje_izvjesce_za_2017..pdf    212.41 KB
  Godisnje_izvjesce_za_2017..csv    17.57 KB
  Godisnje_izvjesce_za_2016..pdf    212.46 KB
  Godisnje_izvjesce_za_2016..csv    17.78 KB
  Godisnje_izvjesce_za_2015..pdf    213.01 KB

  Eksploatacijsko polje - GUSTA VALA
  Gusta_vala-odobrenje_za_EP.pdf    7.02 MB
  Gusta_vala-odobrenje_za_istraživanje_mineralne_sirovine.pdf    3.21 MB
  Gusta_vala_-_predaja_predmeta_Ministarstvu_gospodarstva.pdf    608.46 KB
  Gusta_vala_-_produljenje_roka_za_EP_Gusta_vala_-_2012..pdf    771.24 KB
  Gusta_vala_-_produljenje_roke_za_EP__Gusta_vala__-_2014..pdf    527.38 KB
  Gusta_vala_-_produljenje_roke_za_EP__Gusta_vala__-_2016..pdf    1.14 MB

  Eksploatacijsko polje KRIŽAROVICA
  cavea_doo_310-01_04-01_01.pdf    2.12 MB
  Cavea_doo-koncesija-EP-Križarovica.pdf    3.34 MB

  Eksploatacijsko polje KRASE
  cesta_dd_310-01_04-01_00009.pdf    5.25 MB
  cesta_dd_310-01_09-01_1.pdf    5.58 MB
  cesta_dd_310-01_11-01_07.pdf    260.59 KB
  cesta_dd_310-01_98-01_00006.pdf    2.29 MB
  Cesta_doo_Krase_-_dodatak.pdf    265.75 KB