Home > Linkovi > Udruge građana
Thursday, 21. March 2019
 
Udruge građana
OSNIVANJE UDRUGE

Kontakt telefoni :
052 371-157
052 371-104
052 371-172

Pravni temelj:
- Zakon o udrugama (NN 74/14)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (NN 4/15).

VAŽNO: Sukladno odredbi članka 55. stavka 1. Zakona o udrugama, udruge su dužne uskladiti svoje statute sa Zakonom o udrugama u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave. Rok ističe 30. 09. 2015. god.

Vodič za osnivanje udruge i usklađivanje s novim propisima
Vodic_za_osnivanje_udruge_i_uskladjivanje_s_novim_propisima.pdf    1.82 MB
Obrazac_1-Zahtjev_za_upis_u_Registar_udruga.doc    85.50 KB
Obrazac_2-Popis_osnivaca_osobe_ovlaštene_za_zastupanje_likvidator.doc    42.50 KB
Elektronicko popunjavanje obrazaca zahtjeva.doc    28.00 KB
Popis_ciljanih_skupina.pdf    45.92 KB
Klasifikacija_djelatnosti.pdf    108.18 KB
Nomenklatura_sportova_i_sportskih_grana.pdf    630.11 KB

Promjene podataka
Obrazac_3-Zahtjev_za_upis_promjena_u_Registar_udruga.doc    92.50 KB

Strane udruge
Obrazac_4-Zahtjev_za_upis_u_Registar_stranih_udruga.doc    45.50 KB
Obrazac-5-Zahtjev_za_upis_promjena_u_Registar_stranih_udruga.doc    54.50 KB

Izvadak iz registra udruga RH
Zahtjev-Izvadak_iz_Registra_udruga.docx    11.18 KB