Home > Linkovi > IZBORI I REFERENDUMI
Sunday, 5. July 2020
 
IZBORI i REFERENDUMI

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU

GRADA LABINA

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA LABINA

Gradsko vijeće Grada Labina donijelo je dana 26. svibnja 2020. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina. Odluka je objavljena u Službenim novinama Grada Labina br. 9/2020. od 27.05.2020. godine

Grad_Labin_objava_biračima.pdf    122.39 KB

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU

GRADA BUZETA
.
„Gradsko vijeće Grada Buzeta na sjednici održanoj 21. svibnja 2020. godine donijelo je Odluku o određivanju dana provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta te se za dan provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Buzeta određuje, nedjelja, 5. srpnja 2020. godine.“
objava_biračima_-_Grad_Buzet.pdf    211.34 KB
200702_Rjesenje_Buzet.pdf    294.15 KB
200702_Rjesenje_Labin.pdf    294.39 KB

IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR
Predsjednik Republike Hrvatske je dana 20. svibnja 2020 godine donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Odluka je stupila na snagu dana 2. lipnja 2020 godine i objavljena je u „Narodnim novinama“, broj 62/20.

Izbori će se na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održati u nedjelju 5. srpnja 2020 godine, a na biračkim mjestima u sjedištima diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u subotu 4. srpnja 2020. i u nedjelju 5. srpnja 2020.

Rokovi za pripremu registra birača teku od 3. lipnja 2020.

Svaki građanin ima pravo pregledati svoje podatke upisane u registar birača, te tražiti njihovu dopunu ili ispravak.

Podsjećamo da pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na zastupljenost u Hrvatskom saboru te ostvaruju pravo glasovanja temeljem nacionalne pripadnosti.
Ako evidencije na kojima se temelji upis u registar birača ne sadrže podatak o nacionalnoj pripadnosti, birači mogu pred nadležnim upravnim tijelom dati izjavu o nacionalnoj pripadnosti ili ispraviti upisani podatak.
Pripadnici nacionalnih manjina, koji će napuniti 18 godina do danja održavanja izbora, pozivaju se ovim putem da se prema podacima iz dolje navedene tablice jave u nadležni Matični ured te da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti.
Birači se na dan održavanja izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Rok do kojeg građani mogu podnositi zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača, te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju, istječe u srijedu 24. lipnja 2020.

Građani Republike Hrvatske mogu povjeriti svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ .

Stranke se u svezi gore navedenih zahtjeva primaju od dana 3.06.2020 godine u Matičnom uredu Pula, Matičnom uredu Buje, Matičnom uredu Buzet, Matičnom uredu Labin, Matičnom uredu Pazin, Matičnom uredu Poreč i Matičnom uredu Rovinj svaki radni dan i to; ponedjeljak, srijeda i petak od 9:00 sati do 11:00 sati te utorkom i četvrtkom od 12:00 sati do 14:00 sati.
Stranke se primaju i van uredovnog radnog vremena primanja stanaka i to po prethodnom dogovoru telefonskim putem ili putem elektroničke pošte.
Kontakt podaci nadležnih djelatnica Istarske županije, Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjeka za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana, a koje će zaprimati gore istaknute zahtjeve stranaka navedeni su u dolje :
Kontakt_podaci.pdf    404.60 KB

Dokumenti :
Objava_biračima.pdf    132.22 KB
ZAHTJEV_ZA_IZDAVANJE_POTVRDE_ZA_GLASOVANJE_IZVAN_MJESTA_PREBIVALIŠTA.PDF    205.06 KB
ZAHTJEV_ZA_ODUSTANAK_OD_AKTIVNE_REGISTRACIJE-1.pdf    199.10 KB
ZAHTJEV_ZA_ODUSTANAK_OD_PRETHODNE_REGISTRACIJE.PDF    199.66 KB
ZAHTJEV_ZA_ODUSTANAK_OD_PRIVREMENOG_UPISA.PDF    199.11 KB
ZAHTJEV_ZA_PRIVREMENI_UPIS_IZVAN_MJESTA_PREBIVALIŠTA.PDF    201.33 KB
ZAHTJEV_ZA_PROMJENU_MJESTA_AKTIVNE_REGISTRACIJE.PDF    202.75 KB
ZAHTJEV_ZA_PROMJENU_MJESTA_PRETHODNE_REGISTRACIJE.PDF    205.53 KB
ZAHTJEV_ZA_PROMJENU_MJESTA_PRIVREMENOG_UPISA-1.pdf    204.34 KB
ZAHTJEV_ZA__AKTIVNU_REGISTRACIJU.PDF    200.13 KB
ZAHTJEV_ZA__PRETHODNU_REGISTRACIJU.PDF    200.10 KB

Djelatnici Istarske županije, Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjeka za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana, prema dolje popisanim lokacijama, će izdavati potvrde sukladno čl. 57. st. 1. Zakona o registru birača ( „Narodne novine“ broj 144/12, 105/15, 98/19- pročišćeni tekst ) u svezi izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.
LOKACIJE-IZDAVANJE_POTVRDI.pdf    494.09 KB