Home > Linkovi > IZBORI I REFERENDUMI
Saturday, 26. May 2018
 
IZBORI i REFERENDUMI

LOKALNI IZBORI
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 13. travnja 2017 godine donijela :

• Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave i

• Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike

• Odluku za raspisivanje izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Odluke stupaju na snagu 20. travnja 2017 godine, a objavljene su u „Narodnim novinama“ broj 38/17 od 19. travnja 2017 godine.
Za dan provedbe izbora određena je:

nedjelja, 21. svibnja 2017. godine,

Svaki građanin ima pravo pregledati svoje podatke upisane u registar birača, tražiti njihovu dopunu ili ispravak. Mogućnost pregleda, ispravke i dopune podataka upisanih u registar birača utvrđena je člankom 24. Zakona o registru birača ( „Narodne novine“ broj 144/12 i 105/15 ). Zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača podnosi se nadležnim uredima odnosno njihovim ispostavama i to najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora, odnosno do dana 10. svibnja 2017 godine, svakim radnim danom od 8:30 sati do 14:30 sati.

Ako evidencije na kojima se temelji upis u registar birača ne sadrže podatak o nacionalnoj pripadnosti, birači mogu dati pred nadležnim uredom izjavu o nacionalnoj pripadnosti ili ispraviti upisani podataka. Birači se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.
Građani Republike Hrvatske mogu provjeriti svoje podatke upisane u registar birača na internetskim stranicama Ministarstva uprave; https://uprava.gov.hr

Također, dana 21. svibnja 2017. godine održati će se i izbori za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Sveta Nedelja i to: Mjesnog odbora Nedešćina, Mjesnog odbora Šumber, Mjesnog odbora Sveti Martin, Mjesnog odbora Snašići i Mjesnog odbora Štrmac.


OBJAVE
Objava_biracima_-_Rovinjsko_selo-Grad_Rovinj.pdf    434.11 KB


REGISTAR BIRAČA
Pravni temelj: Zakon o registru birača (NN 144/12, i 105/15).

Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te državljanima država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj. Registar se sastoji od evidencije birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i evidencije birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Registar birača vodi se po službenoj dužnosti za svaki grad odnosno općinu a temelji se na načelu stalnosti.

Mjesto upisa u registar birača

U evidenciju birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj upisuju se birači prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj. Upisivanje u registar birača obavlja se na temelju podataka iz evidencije o državljanstvu, zbirke podataka o prebivalištu i boravištu i evidencije putnih isprava.

Pravo pregleda, popune ili ispravka podataka u registar birača podnosi se tijekom cijele godine. U vrijeme raspisanih izbora zahtjevi se mogu podnositi najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.
Na stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr možete provjeriti svoj upis u popis birača prema mjestu prebivališta.
Biračka mjesta za raspisane izbora određuju nadležna izborna povjerenstva u rokovima utvrđenim izbornim zakonima. Adresu biračkog mjesta na kojemu ćete glasoviti, možete provjeriti nakon određivanja biračkih mjesta.

Aktivna registracija

Aktivna registracija provodi se za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, te se upisuju u posebni popis aktivno registriranih birača na izborima za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske, državni referendum i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament.
Aktivnu registraciju birača koji će glasovati u inozemstvu na određenom konzularnom području obavljaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske.


ZAHTJEVI
Zahtjev_za_upis_u_PB_EU.doc    44.50 KB
IZJAVA_EU.doc    35.50 KB
Zahtjev_cl_25.doc    25.50 KB
Izjava_o_povjerljivost_cl_25.doc    24.50 KB
Zahtjev_cl_26.doc    26.50 KB
Izjava_o_povjerljivosti_cl_26.doc    25.50 KB