Home > Službe > Služba za gospodarstvo
Monday, 21. January 2019
 
Služba za gospodarstvo

Voditelj službe : Ivan Alerić , dipl.iur.
 
Sjedište Službe : Pula, Splitska 14
Tel: 052 371 182
Fax: 052 215 200
E –mail : dnekic@udu-istra.hr
 
Radno vrijeme od 7:30 do 15:30 sati
Dnevni odmor, u trajanju od 30 minuta, određuje se u vremenu od 10:30 - 11:00 sati.
 
Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka:
ponedjeljak, srijeda i petak od 08:30 do 10:30
utorak od 12:00 do 14:30
 

 

E-mail adrese za kontakt vezano za registraciju obrta prema mjestu upita.